تبلیغات
خانه پاورپوینت
پایگاه قرانی جوان و ارامش - جوان جوانی از دیدگاه شهید مطهری

 
حدیث روز
برای خواندن با ذکر یک صلوات به ادامه مطلب بروید...

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خمینی (رحمت الله علیه):

«خدمتی که مرحوم مطهری به نسل جوان ودیگران کرده است،کم کسی کرده است،آثاری که از او هست، بی استثنا همه اش خوب است...»

جوان جوانی از دیدگاه شهید مطهری:

جوانی پدید ه ای درخشان وفصلی بی بدیل اززندگی هرانسان است. جوانی دوره مشعشع ودرخشانی است که اگر چه چندان طولانی نیست، اما آثارش ماندگار و طولانی در همۀ زندگی انسان است. استاد مطهری زبان نسل جوان را می دانست ومی فهمید وپیام این نسل را می شنید ومتناسب با نیازهای آنها به موقع می نوشت وسخنرانی می کرد وضمن بررسی مشکلات این نسل راه حل آن رانیزدریافته بود.  برخورد با این نسل باید بر اساس واقع بینی، منطقی وظریف باشدوبایداز هر گونه افراط وتفریط خودداری کرد. همچنین به مزایا وعیوب نسل جوان توجه به ادراکات واحساسات آنها، شناخت مسائل فکری نسل جدید وبه خصوص روش رهبری وهدایت نسل جوان وارائۀ الگوی عملی برای این نسل همیشه مورد توجه شهید مطهری بوده است.

تعریف جوان

فصل جوانی واقعا باید فصل شکوفایی روحیه ها واستعدادها باشد دوران دبستان ودبیرستان ودانشگاه دورۀ شکوفایی است. حضرت علی علیه السّلام فرمود: دل وروح جوان مانندکاغذ سفید(زمین بکر)است که بهترین آمادگی را برای قبول خط دارد.

بایدهای جوانی

مسئله نسل جوان مسئله اجتماعی است که دربرابر ما قرار دارد؛ مسئله ای که ازنظر بعضی ترسناک ووحشتناک است واز نظر بعضی دیگر در عین اینکه مخاطراتی دارد، امیدبخش است وآیندۀ خوبی دارد. از نظر دین اسلام، هم ما مسئول حل این مسئله هستیم وهم مدعیان مسیرانسانی که بلند همت است دارای بزرگی خاصی خواهد شد ومسلماً همت بزرگ نشانۀ روح بزرگ وهمت کوچک نشانۀ روح کوچک است. 

م.آ.ج23،ص622

خود باوری واعتماد به اعتماد به نفس  درگروتمرین وبرنامه ریزی است. جوان بایدبا روشهای عملی وامیدوارانه برای تغییرشخصیت خود اقدام کند. دراین رابطه می توان مواردزیررا نام برد:

1.توکل

توکل واعتماد به خدا این است که انسان درراه حق بکوشد واخلاص داشته باشد، خداوند او را تحت حمایت قرار می دهد؛ یعنی توکل صحیح دارای سه شرط است: حقانیت راه، کوشش واخلاص.

2.تصمیم

سراسرزندگی عرصۀ تصمیم گیری است برخی از اتخاذ تصمیم عاجزند یابارها برخلاف تصمیم خود عمل کرده اند، ولی جوان باید در تصمیم خود جدی ومصمم باشد.

حضرت علی علیه السّلام  درخطبۀ241نهج البلاغه می فرماید: کمربندها رامحکم ببندید، مصمم وجدی وبا اراده باشید که به دست آوردن ارزشهای والا با خوش گذرانی میسر نیست.

ظاهراً تصمیم ولذت پرستی با هم جمع نمی شوند. خوش گذرانی وشکم پرستی وبنده شکم بودن ،بامرد جدی بودن، زندگی وهدفهای زندگی را جدی گرفتن درست در نمی آید. 

همان،ص351

بنابراین یکی از آفات این مسیر راحت طلبی وخواب آرام است که با تصمیمات جدی گرفتن،به خصوص در نسل جوان منافات  داردواین تصمیمات رامتلاشی می کند. همان طور که حضرت علیعلیه السّلام می فرمایند: لاتجتمع عزیمة وولیمة؛

مردمی که به خوش گذرانی عادت کرده اند نمی توانند تصمیم جهاد بگیرند. 

 یا.ج3،ص397

3.تلاش

کسب مهارتهای مختلف وموفقیت در آنها انگیزه ورغبت افراد برای ادارۀ کاروتلاش راتقویت می کند. دراسلام بیکاری مردود ومطرود است وکار وتلاش به عنوان یک امر مقدس، شناخته شده است. خداوند مؤمنی راکه دارای یک حرفه است وبدان اشتغال دارد دوست می دارد.

وسائل الشیعه ،ج12،ص13

4.پایداری وثبات

یکی از ارکان سعادت بشر توصیه وتشویق به صبر واستقامت وپایداری است. چرخ روزگار همیشه بر وفق مراداشخاص نمی شود وتند باد حوادث همواره در جهت موافق حرکت کشتی نمی ورزد. باید دائما یکدیگر رابه صبر واستقامت وپایداری توصیه وتشویق کنند.

1.     قرآن کریم می فرماید: اگرمردم دررا ه حق استقامت بورزند، ما از دریای رحمت خودآب فراوان نصیب ایشان خواهیم کرد. 

سورۀ جن آیه 16

 

طبقه بندی: پند هایی برای جوانان، 
برچسب ها: جوان جوانی از دیدگاه شهید مطهری،  
نوشته شده در تاریخ 1393/09/8 توسط رضا ک
تمامی حقوق مطالب برای پایگاه قرانی جوان و ارامش محفوظ می باشد